Ett urval av våra tjänster

Vi kan bland annat hjälpa er med följande:


  • Uthyrning av driftpersonal med erfarenhet av sortering, krossning och liknande
  • Utbildning av driftspersonal, säljare och arbetsledning
  • Avsättning av avfallsprodukter
  • Maskintjänster
  • Handel med avfallsbränslen
  • Handel och behandling av avfallsträ till flis
  • Konsultations- och rådgivningsarbete kring avfallshantering

Avfallsbränsle

PTP. RDF, SRF kärt barn har många namn. Oavsett benämning ombesörjer vi produktionen enligt specificerat önskemål. Ett recept på en bränslemix kan vara baserat på kaloriinnehåll, askhalt eller fraktionsstorlek.

Avfallsträ och RT-flis

Önskemålen gällande fliskvalitér varierar stort mellan stora kraftvärmeverk och små anläggningar hos trädgårdsmästare. Vi kan leverera enligt de flersta önskemål. 

Stubbar, ris och trägårdsavfall

Produktion av bränsle från trädgårdsavfall och stubbar kräver omfattande behandling för att få bränslet rent från grus och sten. Vi utvecklar olika produktionskoncpet anpassade för olika föroreningsnivåer.