Om JOLAX AB

Massvis med erfarenhet och kunnande


Vi har avtal med ett flertal maskinentreprenörer, fjärrvärmeverk, sorteringsanläggningar och deponier främst för att få tillgång till avfallsflöden till utvecklingsarbete samt att få ihop kedjan mellan leverantör och slutkund.

Vårt uppdrag är att vara länken som skapar värden genom hela kedjan av partners.

 

Vi utvecklar nya koncept inom förbehandling av avfall för att långsiktigt skapa konkurrenskraftiga hållbara lösningar inom återvinning. Vi strävar alltid efter att förflytta avfallet högre upp i avfallshierarkin.